Szinopszis / 2014

Gondolkodásunkat, észlelésünket, habitusainkat észrevétlenül, de igen hatásosan irányítva világunkat ma már szinte teljesen lefedi a teremtett képi jelrendszer. Egy képek által uralt világban élünk, amely ténnyel immár nem lehet nem számot vetni. Főleg a képzőművészet terén tevékenykedő, gondolkodó alkotóknak nem.

A kép e meghatározó jellegét, társadalmi szerepének változásait leginkább a sokszorosító grafika tudja tükrözni, amelynek estében a műfajok sajátos, egymást befolyásoló átalakulásai talán a legerőteljesebben érzékelhetőek. A virtuális kép megváltoztatta a sokszorosítható grafika szerepét, annak ellenére, hogy a műtárgy anyagiságához kötött nyomtatott kép sem veszített fontosságából. A képi fordulat világában a grafika is határok nélkülivé vált, a művész ma már  szabadon választja az új médiák által generált kép hordozóját. A virtuális kép viszont kinyomtatva visszatérhet a hagyományos, anyagisághoz kötött valósághoz, így a digitalizált kép is a sokszorosítható grafika eszközévé válik.

A Székelyföldi Grafikai Biennále célkitűzése egymás mellé helyezni a lokálisat az univerzálissal, és ezen keresztül  megkeresni, meghatározni a térségben, de a világ más tájain megszülető képzőművészeti törekvések helyét is a globális trendekben, úgy a hagyományos, mint a kísérleti grafika vonatkozásában. Mindezt úgy kívánja elérni, hogy az alkotók sztereotípiáktól mentes szabadságát maximálisan tiszteletben tartja a képi formanyelv eszközének, technikájának és hordozójának megválasztása tekintetében.