Pályázati felhívás

Grafikai Szemle

I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Kovászna Megyei Művelődési Központ 2010. május 17 – július 30. között megszervezi a régió első grafikai szemléjét, az I. Székelyföldi Grafikai Biennálét. A biennále fővédnöke:Kelemen Hunor, Románia kulturális és örökségvédelmi  minisztere.

A biennálé szervezői két fő pályázati kategóriát határoztak meg:

I. Hagyományos grafika kategória
II. Kísérleti grafika kategória

A Grafikai Szemle, az I. Székelyföldi Grafikai Biennále részvételi feltételei és szabályzata:

I. Hagyományos grafika kategória:

1. A résztvevők köre:

Pályázhat minden romániai, magyarországi vagy más határon túli hivatásos képzőművész és képzőművészeti egyetemi hallgató, ha a pályázati kiírásban foglalt szabályzatnak megfelel. Minden pályázathoz kötelező a pályázó művész önéletrajzi adatainak a csatolása.

2. A pályázó grafikai alkotások adatai:

Elfogadandó ebben a kategóriában minden hagyományos grafika, nyomtatott eljárással készült alkotás, ami a tradicionális grafika meghatározását kimeríti magas-, mély- és síknyomásban (fa- és linómetszet, aquaforte, aquatinta, mezzotinto, litográfia, szitanyomás stb. – Rajzokkal nem pályázhatnak). A beérkezendő alkotások hátára kötelező módon fel kell ragasztani a mű adatait a mellékelt táblázat szerint, ami a Jelentkezési laphoz is csatolandó.

3. Minden alkotó legtöbb 3 alkotással pályázhat, amely sorozatot is képezhet. Minden beküldött mű 1 alkotásnak számít.

4. A Hagyományos grafika kategóriában beküldendő alkotások maximális mérete 100 x 70 cm.

5. A grafikák beküldésének határideje és helye:

2010. április 18. (beérkezés időpontja) postai úton, vagy személyesen  a következő címre: Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, 537135 – Lăzarea, Aleea Bastionului 67., jud. Harghita, România. A  küldeményre kérjük ráírni: Grafikai Biennále 2010

6. A műalkotások témája szabadon választott és a részvétel kizáró jellegű feltétele, hogy az alkotások azutóbbi 5 évben készüljenek.

7. Az alkotások, a grafikai nyomat alatt, a nemzetközi grafikai szabványok szerint, legyenek számozva és szignálva.

II. Kísérleti grafika kategória

1. A résztvevők köre:

Pályázhat minden romániai és határon túli hivatásos képzőművész és képzőművészeti egyetemi hallgató, ha a pályázati kiírásban foglalt szabályzatnak megfelel. Minden pályázathoz kötelező a pályázó művész önéletrajzi adatainak a csatolása.

2. A pályázó grafikai alkotások adatai:

Elfogadandó ebben a kategóriában minden nem hagyományos grafika, nyomtatott eljárással készült alkotás, ami a kísérleti grafika meghatározását kimeríti (egyedi nyomat, C-print, offset, elektrografika stb. – Rajzokkal nem pályázhatnak). A beküldendő alkotások hátára kötelező módon fel kell ragasztani a mű adatait a mellékelt táblázat szerint, ami a Jelentkezési laphoz is csatolandó.

3. Minden alkotó maximum 3 alkotással pályázhat, amely sorozatot is képezhet. Minden beküldött mű 1 alkotásnak számít.

4. A Kísérleti Grafika  kategóriában beküldendő alkotások maximális mérete 200 x 100 cm.

5. A grafikák beküldésének határideje és helye:

2010. április 18. (a beérkezés időpontja) postai úton vagy személyesen  a következő címre: Centrul Cultural şi de Arte  Lăzarea, 537135 – Lăzarea, Aleea Bastionului 67., jud. Harghita, România. A  küldeményre kérjük ráírni: Grafikai Biennále 2010.

6. A műalkotások témája szabadon választott és a részvétel kizáró jellegű feltétele, hogy az alkotások az utóbbi 5 évben készüljenek.

7.  Az alkotások legyenek szignálva.

Általánosságok:

  • Nem pályázhatnak egyesületek, szakmai szervezetek, csak a fent említett szakmai szempontokhoz sorolható egyéni alkotók.
  • A grafikákat ráma nélkül postai úton vagy személyesen, mappában, vagy kartonhengerben kérjük elküldeni. A postai szállítás során való esetleges károsodásokat nem áll módunkban helyrehozni.

Zsűrizés és kiállítás:

  • A zsűrizett alkotások legjobbjait a biennále során kiállítjuk a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumhoz tartozó Képtárban, majd az év folyamán Székelyföld városaiban.
  • A biennále hivatalos megnyitója 2010. május 18–án, kedden 18.00 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi Képtárban. A beválasztott alkotások szerzőit kellő időben postán, telefonon vagy e-mailben értesítjük a zsűri döntéséről és a megnyitóról.
  • A díjazott alkotások a biennálé tulajdonában maradnak.
  • A kiállított alkotásokat a biennálé tárlatai után (maximum 1 év) postai úton visszaküldjük.
  • A visszautasított alkotásokat folyó év végéig postai úton visszaküldjük.
  • A biennáléra választott első 70 alkotás bekerül a biennále katalógusába. A többi zsűrizett alkotás csak a műtárgy adatai szintjén kerül be a katalógusba.
  • A jelentkezési lapok szabadon sokszorosíthatók.

A zsűri:

A zsűrit nemzetközileg elismert művészettörténészek és grafikusművészek alkotják.

Díjak:

1. A Biennále Fődíja 2000 euró értékben – a Vegyépszer ZRT. támogatása

2. Hargita Megye Tanácsának díja 1000 euró értékben

3. Kovászna Megye Tanácsának díja 1000 euró értékben

4. Maros Megye Tanácsának díja 1000 euró értékben

A díjak ünnepélyes átadását a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban tartják 2010. május 18-án, kedden, 19.00 órakor.

Sepsiszentgyörgy, 2010. február 25.

Kovászna Megyei Művelődési Központ,  Imreh-Márton István igazgató
Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja, Kassay L. Péter igazgató
Siklódi Zsolt, a Biennále kurátora

Posted in I. Grafikai Biennále, 2010.