Szőke Erika / Terítsd ki a lepedőt!

Szőke Erika grafikusművész Terítsd ki a lepedőt! című egyéni kiállítása.

Megnyitó: 2016. október 11., 19:00
A kiállítást megnyitja Csanda Máté művészettörténész.

2016.10.12−10.30.
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér / Sepsiszentgyörgy

NYITVA hétfő és -ünnepnapok kivételével naponta 11:00−19:00 óráig

Szőke Erika – a 2014-es Székelyföldi Grafikai Biennále fődíjasa – a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Képzőművészeti és Művészetpedagógiai Karának abszolvense, a szlovákiai Nagykéren (Veľký Kýr) él és alkot. A fiatal képzőművész elsősorban fotográfusként ismert, munkáiban a legkülönbözőbb analóg és digitális fotográfiai technikákat alkalmazza és vegyíti, gyakran játékosan experimentatív, saját fejlesztésű, a fotó és a sokszorosított grafika határterületeit súroló eljárásokra építve, nem ritkán fénykép alapú objekteket és installációkat hozva létre. Műveinek leghangsúlyosabb, központi témája az emlékezés – az egyéni és kollektív emlékezet sokszor rejtett, nehezen felfejthető nyelvtana, emlékezés és felejtés egymásra utaltsága, dinamikája, az emlékezet által rögzített képi fragmentumok ábrázolhatóságának folytonos kutatása és problematizálása. Munkái gyakran a család motívuma mentén szerveződnek nagyobb tematikus egységekké – ezek a sokszor rendkívüli metaforikus erővel bíró – és igencsak személyes ihletettségű – alkotások rendszerint a generációs emlékezet, a családi mikrokozmosz mindennapjaiból „előhívható” képfóliák, látvány- élményszilánkok, cselekvésminták áthagyományozódásáról beszélnek érzékeny szimbolikával – és nem ritkán finom humorral is átszőve.

A kiállítás 2016. október 30-ig látogatható.

Posted in IV. Grafikai Biennále, 2016.