Acord de cooperare trilaterală în Cracovia.

Avem bucuria să vă anunţăm că în data de 11 iunie 2019, International Print Triennial Society din Cracovia – reprezentată de Marta Anna Raczek-Karcz, Muzeul și Galeria Hermann Ottó din Miskolc – reprezentată de Kónya Ábel, și Centrul de Cultură al Judeţului Covasna – reprezentat de Imreh-Marton István au semnat la Cracovia în prezența curatorilor Ferencz S. Apor respectiv Erőss István un acord de colaborare în vederea finalizării unui parteneriat cultural de lungă durată în domeniul artei grafice, respectiv în vederea susţinerii reciproce a iniţiativelor şi evenimentelor legate de acest domeniu profesional.
Contractul presupune schimburi de experienţă profesională, coordonarea conceptelor și evenimentelor acestor trei mari Bienale de Artă Grafică, acţiuni comune de planificare, schimburi de expoziții. Pe lângă delegarea membrilor de juriu și a acordării oportunităților de prezentare pentru artiștii premiați, părțile au convenit să participe împreună la concursuri și să promoveze reciproc evenimentele instituţiilor partenere. Semnarea acestui document confirmă, încă o dată, nivelul înalt de încredere dintre cele trei instituţii partenere.

Posted in Ştiri, Uncategorized.