Anunţ de participare

„Grafikai Szemle”

Prima ediţie a bienalei de grafică din regiunea Harghita-Covasna-Mureş

Consiliul Judeţean Harghita, Consiliul Judeţean Covasna, Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna organizează Bienala de Grafică ”Grafikai Szemle” între 17 mai – 30 iulie 2010. Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi al D-lui ministru Kelemen Hunor.

Bienala este împărţită în două secţiuni:

I. Grafică tradiţională
II. Grafică experimentală

Condiţiile de eligibilitate şi regulamentul de participare:

I. Grafică Tradiţională

1. Participanţii:

Bienala este deschisă artiştilor plastici, cât şi studenţilor universităţilor de artă din România şi din străinătate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament. Toţi artiştii care doresc să intre în competiţie au obligaţia de a anexa la fişa de înscriere şi autobiografia artistică/CV.

2. Datele despre lucrările de artă şi autorii /artiştii înscrişi în concurs:

La această categorie se acceptă lucrări realizate prin tehnici tradiţionale de imprimare, prin procedeul tiparului înalt şi al celui adânc (xilogravură, linogravură, aquaforte, aquatinta, mezzotinta, litografie, serigrafie, etc. –Desenul clasic exclus). Pe spatele lucrărilor, autorii au obligaţia de a lipi o fişă cu datele din tabelul anexat.

3. Toţi artiştii au dreptul de a participa în concurs cu maximum 3 lucrări.

4. La categoria Grafică Tradiţională dimensiunile maxime acceptate sunt 100×70 cm.

5. Locul şi data limită de expediere a lucrărilor de artă: Artiştii sunt rugaţi să trimită lucrările până la data de18 aprilie 2010, prin poştă sau le pot depune personal, la adresa: Centrul Cultural şi de Arte – LăzareaRO – 537135, Lăzarea, str. Aleea Bastionului nr. 67, Jud. Harghita. Vă rugăm să menţionaţi pe colet: Bienala de Grafică 2010.

6. Lucrările înscrise în concurs pot fi creaţii pe orice temă, singura condiţie pe care trebuie îndeplinită se referă la perioada în care acestea au fost create, în sensul că se admit doar opere create în ultimii 5 ani.

7. Lucrările vor fi numerotate şi semnate de autor, după standardele internaţionale de numerotare a gravurilor.

II. Categoria Grafică experimentală

1.Participanţii:

Pot participa artişti plastici şi studenţi ai universităţilor de artă din România şi din străinătate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament. Toţi artiştii care doresc să intre în competiţie au obligaţia de a anexa la fişa de înscriere şi autobiografia artistică/CV.

2. Datele despre lucrări şi autorii /artiştii înscrişi în concurs:

La această categorie se acceptă creaţii de grafică realizate prin cele mai noi soluţii şi tehnici de imprimare, cu caracter experimental/inovator (C-print, electrografică, fotolitografie etc.  – Desenul clasic exclus). Pe spatele lucrărilor, autorii au obligaţia de a lipi o fişă cu datele din tabelul anexat.

3. Toţi artiştii au dreptul de a participa cu maximum 3 lucrări.

4. La categoria Grafică Experimentală dimensiunile maxime acceptate sunt 200×100 cm.

5. Locul şi data limită de expediere a lucrărilor de artă: Artiştii sunt rugaţi să trimită lucrările până la data de18 aprilie 2010, prin poştă sau le pot depune personal, la adresa: Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, RO – 537135, Lăzarea, str. Aleea Bastionului nr. 67, Jud. Harghita. Vă rugăm să menţionaţi pe colet: Bienala de Grafică 2010.

6. Lucrările înscrise în concurs pot fi creaţii pe orice temă, singura condiţie pe care trebuie îndeplinită se referă la perioada în care acestea au fost create, în sensul că se admit doar opere create în ultimii 5 ani.

7. Lucrările vor fi numerotate şi semnate de autor, după standardele internaţionale de numerotare a gravurilor.

Generalităţi:

  • Nu sunt eligibile asociaţiile profesionale, sindicatele profesionale etc., ci doar persoane fizice, respectiv artiştii şi studenţii ai universităţilor de arte, în condiţiile mai sus menţionate.
  • Lucrările de artă vor fi trimise fără ramă, prin poştă sau pot fi depuse personal, într-o mapă sau în tub de carton.

Deschiderea oficială şi expoziţia:

  • Bienala se va desfăşura la Muzeul din Sfântu Gheorghe şi la Galeria de Arte Sfântu Gheorghe.
  • Vernisajul Bienalei va avea loc în Sfântu Gheorghe, marţi, 18 mai 2010, ora 18.00, la Galeria de Artă Sfântu Gheorghe.
  • Organizatorii îşi asuma obligaţia de a-i informa din timp pe artiştii concurenţi asupra deciziilor juriului, prin e-mail sau prin scrisoare poştală.
  • Lucrările desemnate de juriu drept câştigătoare vor rămâne în Colecţia Bienalei.
  • Primele 70 de lucrări admise în concurs vor fi tipărite în Catalogul Bienalei. Restul creaţiilor vor fi prezente în Catalog numai prin câteva date referitoare la lucrare şi la autorul ei.
  • Prezenta adresă este multiplicabilă şi a fost emisă pentru a funcţiona ca document despre criteriile de eligibilitate şi Regulamentul Bienalei.

Juriul:

Juriul va fi internaţional, iar membrii lui vor fi artişti recunoscuţi in domeniul graficii şi istorici de artă cu autoritate în domeniu

Premii:

1. Marele premiu oferit de firma Vegyépszer ZRT. din Ungaria în valoare de 2.000 de euro

2. Premiu acordat de Consiliul Judeţean Harghita în valoare de 1.000 de euro

3. Premiu acordat de Consiliul Judeţean Covasna în valoare de 1.000 de euro

4. Premiu acordat de Consiliul Judeţean Mureş în valoare de 1.000 de euro

Premiile vor fi înmânate pe 18 mai 2010, la orele 19.00 în Sala Mare a Teatrului Tamási Áron din Sf. Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 25 februarie 2010

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna, Imreh-Márton István, director

Consiliul Judeţean Harghita Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, Kassay L. Péter, director

Siklódi  Zsolt, curatorul binelaei

Posted in Prima ediţie a bienalei, 2010.