Anunț de participare, 2018

works 2016

Bienala de Grafică din Ținutul Secuiesc, ediția a 5-a, Sfântu Gheorghe, 2018

Consiliile Județene Harghita, Mureș și Covasna, precum și Centrul de Cultură al Județului Covasna și Centrul Cultural și de Arte Lăzarea anunță concursul pentru participarea la cea de-a 5-a ediție a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc organizată în perioada 23 ianuarie – 20 decembrie 2018.

Experiența ultimului deceniu arată că relația dintre imaginea bazată pe pixeli și grafica tradițională implică probleme mai complexe decât s-a părut la o primă abordare. Se observă o întrepătrundere benefică, fertilizatoare între universul digital și cel analog care a extins posibilitățile de expresie a imaginii grafice, deschizând un nou orizont în domeniul creației grafice. Bienala „G5” din anul 2018 își propune să ofere posibilitatea prezentării acestor interacțiuni.

În spiritul ideilor de mai sus, organizatorii așteaptă lucrări grafice imprimate, realizate cu următoarele tehnici:
— lucrări grafice realizate cu procedee tradiționale
— lucrări grafice realizate cu tehnici de producere a imaginii digitale și imprimate cu mijloace digitale
— lucrări grafice pregătite cu tehnici de producere a imaginii digitale, dar imprimate cu tehnici tradiționale

Condițiile de participare și regulamentul Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc, ediția a 5-a

Regulamentul Bienalei s-a modificat parțial. Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile de participare și regulamentul!

1. PARTICIPANȚII
Pentru participarea la Bienală pot aplica artiștii plastici profesioniști și studenții la arte plastice, dacă respectă condițiile din invitația de participare.
Nu pot aplica asociații, organizații profesionale.

2. CRITERII PENTRU LUCRĂRILE PARTICIPANTE
— Nu există îngrădiri tematice.
— Dimensiunile pe hârtie ale lucrărilor trimise este de minimum 30×30 cm, maximum 100×100 cm.
— Lucrarea grafică a fost realizată în ultimii doi ani.
— Se acceptă lucrările realizate prin toate tehnicile grafice de imprimare care se încadrează în definiția graficii în domeniul tiparului înalt, adânc și plan (xilogravură, linogravură, acvaforte, acvatinta, mezotinta, litografie, serigrafie, technica individuală de multiplicare, C-print, offset, electrografică etc.)
— Nu se acceptă în concurs lucrări realizate în creion, pastel, cărbune, tuș și alte lucrări unicat, realizate fără tehnici de multiplicare, precum și fotografii imprimate sau reproduceri ale unor opere de artă (pictură, sculptură, instalație, performance etc.) fără nicio intervenție asupra imaginii.

3. LIMITARE CANTITATIVĂ
Fiecare artist poate participa cu maximum 3 opere. Fiecare lucrare trimisă se consideră o operă. Elementele seriilor se consideră opere distincte, astfel o serie alcătuită din trei elemente corespunde cu trei opere.

4. ÎNSCRIEREA
Înscrierea se face exclusiv prin formularul online:
https://grafikaiszemle.ro/ro/formular-de-inscriere-2018

Încărcarea reproducerii digitale a lucrărilor se face online, prin formularul de înscriere, împreună cu datele solicitate.

Parametrii reproducerilor digitale:
— dimensiunea fișierului să nu depășească 15 MB
— se încarcă în format comprimat jpg, jpge, png, cu rezoluția de 300 dpi
— latura mai lungă a imaginii trebuie să fie de minimum 2500 pixeli

Dacă încărcarea s-a realizat cu succes, sistemul vă trimite un mesaj de confirmare la adresa de e-mail precizată în formular. Dacă aveți probleme cu înscrierea online, puteți solicita ajutor la adresa de e-mail office@grafikaiszemle.ro

Termenul limită de trimitere a reproducerilor digitale: (30 martie) 3 aprilie 2018, miezul nopţii (UTC+2).

Important! Prin înscriere, aplicantul își asumă ca, în cazul în care lucrarea sa este acceptată de juriu, va expedia prin poștă sau va aduce personal lucrarea în original la Bienală. Organizatorii nu își asumă imprimarea lucrărilor sau decontarea costurilor de imprimare!

Atenție! În faza de prejurizare nu trebuie să ne trimiteți lucrarea în original. În caz contrar, nu avem posibilitatea să vă o returnăm.

5. TAXĂ DE PARTICIPARE
La ediția a 5-a a Bienalei de Grafică din Ținutul Secuiesc nu se percepe taxă de participare.

6. SELECTAREA LUCRĂRILOR, JURIZARE
Juriul Bienalei este alcătuit din istorici de artă și artiști plastici recunoscuți la nivel internațional.
Jurizarea se desfășoară în două etape: prejurizare și selectarea lucrărilor premiate.
Deciziile juriului nu pot fi contestate.

6/a Prejurizare
Prejurizarea se face în baza reproducerilor digitale ale lucrărilor, trimise online.
Juriul alege lucrările pentru etapa a doua, acestea vor apărea în catalogul Bienalei.
Fiecare aplicant va fi înștiințat despre rezultatul prejurizării prin e-mail.

6/b Trimiterea prin poștă a lucrărilor selectate pentru etapa a doua
Lucrările în original trebuie trimise prin poștă sau aduse personal la Bienală.
Vă rugăm atașați la lucrările în original varianta printată a formularului de înscriere primit prin e-mail în urma înregistrării online de la prima etapă. Lucrările să fie numerotate și semnate conform standardelor de grafică internaționale.
Vă rugăm să ne trimiteți graficile originale fără ramă și passepartout, ambalate în mapă sau cilindru.

Adresa poștală sau de predare:
Centrul de Cultură al Judeţului Covasna
RO-520008, Sfântu Gheorghe, Str. Libertății, nr. 2
Jud. Covasna
România

Vă rugăm să menționați pe coletul poștal:
Bienala de Grafică din Ținutul Secuiesc, ediția a 5-a
Imprimate pentru scop cultural, fără valoare comercială!

Termenul limită pentru trimiterea prin poștă (ștampila poștei) sau a predării personale: 18 mai 2018.
Lucrările expediate sau aduse mai târziu sunt excluse în mod automat.

Nu putem să ne asumăm răspunderea pentru eventualele deteriorări în timpul transportului și nu avem posibilitatea de a le remedia.

6/c Premii
1. Marele Premiu al Bienalei: 2000 euro
2. Premiul Nagy Imre: 1000 euro
3. Premiul Plugor Sándor: 1000 euro
4. Premiul Nagy Pál: 1000 euro

7. EXPOZIȚIE ȘI DECERNAREA PREMIILOR
Lucrările selectate pentru etapa a doua vor fi expuse în cadrul Bienalei, în funcție de spațiul avut la dispoziție, precum și a clasificării juriului.
Locul expoziției: Centul de Artă Transilvania, Sfântu Gheorghe
Vernisajul expoziției: 13 octombrie 2018, sâmbătă, ora 17. Decizia juriului și detaliile referitoare la vernisaj vor fi comunicate autorilor prin poștă, telefon sau e-mail.

8. DIVERSE
— Lucrările premiate vor rămâne în proprietatea Centrului de Artă Transilvania.
— Lucrările expuse vor fi înapoiate autorilor prin poștă după încheierea expozițiilor Bienalei (în maximum un an).
— Lucrările selectate pentru Bienală vor apărea în catalogul Bienalei.
— Organizatorii își rezervă dreptul la panotarea operelor de artă.

Participanții acceptă prin înscrierea la Bienală regulamentul acesteia!

Descarcă anunțul de participare: .pdf